Pháp luật Việt Nam về sử dụng con dấu của công ty

Theo pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp 2014) thì các doanh nghiệp Việt Nam được tự quyết định về số lượng con dấu của công ty, doanh nghiệp mình. Tuy vậy không phải bất cứ ai cũng có đầy đủ những kiến thức hiểu biết cần thiết về việc sử dụng và quản lý con dấu công ty, đặc biệt là các bạn sinh viên mới ra trường và một bộ phận các chủ doanh nghiệp. Vậy sử dụng con dấu của công ty cần lưu ý những điều gì?

>>> Xem thêm: Dịch vụ khắc dấu giá rẻ cho doanh nghiệp

Theo quy định được quy định tại điều 15 của Nghị định 96/2014/NĐ-CP thì việc quản lý, sử dụng con dấu cần lưu ý những điều sau:

Các doanh nghiệp được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mình mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu hoặc thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu hình con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì cần phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Khi đó cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, bị mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này; đồng thời thông báo việc doanh nghiệp bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Trước khi sử dụng con dấu của công ty, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp trong những trường hợp sau đây:

  • Làm con dấu lần đầu sau khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp
  • Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và màu mực con dấu;
  • Hủy mẫu con dấu.

Quý khách hàng và các bạn độc giả có thể tìm kiểm và đọc thêm các văn bản pháp luật áp dụng Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 96/2015/NĐ-CP để cung cấp thêm những kiến thức cần thiết cho mình về vấn đề sử dụng và quản lý con dấu công ty, doanh nghiệp.

>> > Xem thêm: 

Dịch vụ khắc dấu chữ ký giá rẻ tại Hà Nội

        Dịch vụ khắc dấu chức danh giá rẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *